Wat mij opviel in het nieuws

De afgelopen dagen vielen mij de volgende dingen op het nieuws:

Een ijsberg van 260 vierkante kilometer is afgebroken van Groenland. Dat is ongeveer 4 keer zo groot als Manhattan.

Pakistan kampt met grote overstromingen waardoor 13,8 miljoen mensen zijn getroffen. Daarmee is het volgens de hulporganisatie van de VN een grotere natuurramp dan de Tsunami van 2004.

Door de grote droogte kampt Rusland met bosbranden. Inmiddels staat een stuk bos ter grootte van half Nederland in de fik. Officieel zijn er nu 52 doden gevallen, maar door de smog en hitte sterven dagelijks ongeveer dubbel zoveel mensen in Moskou dan normaal.

Rusland is normaal de grootste exporteur van graan. Maar door die zelfde droogte is de graanoogst grotendeels mislukt en heeft Putin besloten de export van graan te verbieden. Hierdoor zal waarschijnlijk de prijs van o.a. brood en bier bij ons gaan stijgen.

Ook dichter bij huis is er van alles aan de hand:

Afgelopen winter lag er bij mij in de straat op een aantal plekken onafgebroken 3 maanden lang sneeuw. In grote delen van het land was het strooizout op.

Afgelopen mei was de koudste mei in 20 jaar.

Afgelopen juli was een van de warmste juli’s sinds 1901. Maar in die zelfde maand hadden we ook 3 dagen (10, 12 en 14 juli) met zware storm met veel schade. Daarbij hadden we zelfs een zeldzame windhoos/ valwind die 2 mensen op een camping in de achterhoek het leven kostte.

Wie nog steeds wil ontkennen dat ons klimaat de in de war is heeft wel een hele grote plaat voor zijn kop…
De vraag is dus niet of we onze CO2 uitstoot drastisch moeten terugdringen, maar hoe we dat gaan doen.

De formatie: Wat kunnen we verwachten?

Ondertussen zijn Rutte, Verhagen en Wilders namens de VVD, het CDA en de PVV aan het onderhandelen over een rechts kabinet. Een minderheidskabinet met gedoogsteun, of was het nou juist een bijzonder meerderheidskabinet? Nou ja, ze hebben in ieder geval ferme wil.

Het is crisis en de partijen staan voor een grote uitdaging, want er zal hoe dan ook bezuinigd moeten worden. Dat kun je elke avond in het journaal zien. Maar wat kunnen we van deze partijen verwachten als het om het milieu gaat?

Wat willen VVD, CDA en PPV?

CO2 afvangen
Het CDA wil CO2 ‘afvangen’ zo staat te lezen op hun site. Wat dat is leggen ze zelf niet uit maar dat zal ik wel doen. Het betekent dat ze de giftige gassen die uit kolencentrales komen opvangen en via een buizenstelsel onder hoge druk de grond in pompen. Om het gas van 4 kolencentrales de grond in te pompen, heb je zoveel energie nodig, dat je eerst een 5de kolencentrale moet bouwen, die de energie levert om voldoende druk op te bouwen.
Op mij komt dit niet over als een oplossing, maar als een vergroting van het probleem. Dit middel is erger dan de kwaal en daarmee spelen we de bal ook nog eens door, want dat gas zit daar maar een beetje in de grond. In Barendrecht wist men een ‘proef’ met ondergronds opslag met succes tegen te houden.
Nu richt de CO2 lobby zich op de lege gasvelden rond Groningen. De betrokken ministeries zijn begonnen met een breed communicatietraject om de burgers rustig te laten slapen. Al is hier ook al een hoop verzet.

Kerncentrales stoten geen CO2 uit
De VVD, het CDA en de PPV zetten in op de bouw van een kerncentrale. Een kerncentrale stoot in principe (los van de bouw) geen CO2 uit en is in dat opzicht een goede oplossing. Het enige probleem is dat je met radioactief afval blijft zitten. We hebben geen idee wat we daar mee moeten. Maar wellicht vinden de geleerden daar nog een oplossing voor.

Kerncentrales zijn wel een risico
Maar daarnaast is er nog een risico. De geschiedenis heeft bewezen dat het politieke klimaat in enkele decennia flink kan veranderen. Landen waar een stabiele politieke situatie was werden in korte tijd ineens oorlogsgebied of ze kregen een gek als president. Het lijkt onmogelijk, maar wie zegt dat dat over 100 jaar niet in Nederland kan gebeuren? En als dat gebeurt, wil je dan dat die gek een kerncentrale heeft?

Nog even terug naar de bosbranden in Rusland. Het lijkt er toch op dat de autoriteiten de brand allerminst onder controle hebben. Inmiddels hebben ze de noodtoestand uitgeroepen rond de stad Ozersk in de Oeral. In dat gebied ligt ook de kerncentrale Mayrak. Hier was in 1957 het grootste nucleaire ongeluk in de toenmalige Sovjet-Unie.

Andere standpunten
Nou kan ik hier een hele opsomming geven van andere standpunten van deze drie partijen, maar dat is al door verschillende organisatie op een rijtje gezet. Zo zijn de verkiezingsprogramma’s al doorgelicht in de groene ranglijst. We vinden CDA, VVD en PVV op plek 7, 9 en 11. Van de 11. Alledrie zijn niet in staat de status quo te behouden, maar zorgen zelfs voor een achteruitgang.

Onafhankelijk onderzoek: Duurzaam is net zo duur

Gelukkig is er ook positief nieuws. De SEO (SEO Economisch Onderzoek) is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat werkt in opdracht van overheden en bedrijfsleven. Ze kwamen vandaag met een rapport naar buiten waaruit blijkt dat het terugdringen van CO2 uitstoot doormiddel van windmolens en zonnecellen even duur is als een mix van kolencentrales, kerncentrales en ondergrondse opslag.
Even duur.
Maar dan zonder de risico’s van ondergronds opslag, zonder de risico’s van een kerncentrale en echt op lange termijn gericht.

About Remi van Beekum

Storm Marketing Consultants| management| professionals| communicatie| marketing| strategie| organisatie| innovatie | beleid| groei| duurzaamheid| online| muziek| politiek| snowboarden| lezen| optimisme| groningen
This entry was posted in duurzaam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>